Teglholmens Historie

Historien om Teglholmen

Teglholmen er et område i Sydhavnen i København, beliggende mellem Sluseholmen og Enghave Brygge.


Området er oprindeligt en opfyldning i farvandet mellem Amager og Sjælland. Opfyldningen blev påbegyndt omkring år 1900, og den første bebyggelse kom cirka i 1920. Det var en blanding af industri, skure og fiskehytter, men også roklubber.


Teglholmen har sit navn efter et teglværk, som lå her og leverede tegl til hele byggeriet af Vesterbro. Omkring 1. verdenskrig blev den store lergrav omdannet til et havnebassin, den nuværende Teglværkshavn.


Området har tidligere huset industri, mens en stor del i dag er udlagt til byudvikling. Flere store domiciler er opført i området i løbet af de senere år, eksempelvis har TV 2/Danmark sine københavnske aktiviteter samlet her. Der er dog stadig enkelte erhvervsvirksomheder, blandt andet MAN B&W Diesel A/S' motorudviklingsafdeling.


I dag er Teglholmen, gennem byudvikling, omdannet til et beboelsesområde med blandet erhverv, og der er opført både en integreret daginstitution og folkeskole med KKFO på Teglholmen af Københavns Kommune, der betjener beboerne på Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen og dele af Sydhavnskvarteret.


I 2011 åbnede Teglværksbroen, der forbinder Teglholmen med Sluseholmen.

Hvorfor hedder det Teglholmen?


Fordi der har ligget et stort teglværk på denne holme.


På nedenstående Tegværkets placering.

teglværket2
støberihallen Sydhavnen2

Hvorfor hedder det Alliancevej på Teglholmen?


Fordi firmaet Graa & Hillmann Alliance Kulkompagni havde adresse her.


På luftbilledet fra 30’erne ses virksomheden for enden af Støberigade (før den store bro). Skibet var også med til D-dag i 1944 med ammunition.

Graa & Hillmann Alliance Kulkompagni